ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

23 มกราคม 2561เวลา 10.30 น ณ.หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ ตำบลคลองขลุง  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้จัดโครงการ”ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”ขึ้นตามโยบายของภาครัฐและ ในโครงการปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ตามนโยบายรัฐบาลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

       ในการนี้  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกิจกรรมฯและพิธีเปิดและปล่อยเครื่องจักรปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาหมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ ตำบลคลองขลุง  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมฯครั้งนี้

    พร้อมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดกำแพงเพขร นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายสมเกียรติ สุขพรสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง นายนิสิต จันทรกลิ่น  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

       เริ่มจากการกำจัดผักตบชวาบริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ 8 บ้านร้อยไร่ ตำบลคลองขลุงและ หมู่ 7 บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ ตลอดจนหมู่  4 เขตติดต่ออำเภอคลองขลุง กับ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งในการกำจัดผักตบชวาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนเครื่องจักร และอุปกรณ์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

Cr.ภาพ จิตอาสา

แวะพักระหว่างทาง เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ที่รุ่งอรุณ รีสอร์ท 055-020265 บริการ 24 ชั่วโมงครับ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959