ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ วันอังคารที่ 31 ต.ค.2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและรองเหรัญญิกฯ คุณอัญชลี จงคดีกิจ ศิลปินนักน้องชื่อดัง คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัย (1) ณ ริมถนน ต.บ้านคลัง อ.บางบาล (จำนวน300ชุด) (2) ณ ริมถนน ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา (จำนวน200ชุด)
จ.พระนครศรีอยุธยา รวมการช่วยฯเหลือตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.60-1 พ.ย.60 รวม 7 จังหวัด 14 อำเภอ เครื่องอุปโภคบริโภค 3,650 ชุดคิดเป็นมูลค่า 1,277,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณวินัย อัศวราชันย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการฯ และ คุณสุชาติ การสึกหลอ นายก.อบต.อ.เสนา คุณมาลี กลิ้งโพธิ์ นายก อบต.บางยาลฯร่วมพิธีแจกจ่ายในครั้งนี้ โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยฯจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยกรรมการฯ เจ้าหน้าที่บริหารฯ พนักงานฯ และอาสาสมัครฯ (ภาพ-ข่าว เปิ้ลกู้ภัย151&อ๊อฟกู้ภัย202 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ สายด่วน1418

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959