ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เช้าวันที่ 28 กันยายน 2560 นายประจักษ์ วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณองค์กรต้นแบบในการพัฒนางานอนามัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร ประจำปี 2560 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง โดยมี ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง เป็นผู้รับมอบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี GREEN & CLEAN HOSPITAL ณ ห้องประชุมพระเทพวงศาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

สำหรับทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงได้ส่งเข้ารับการประเมินด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งองค์กรและบุคคล ผลปรากฏว่า ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน และ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ได้รับรางวัล หน่วยงานต้นแบบในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมของร่าชการส่วนท้องถิ่น

สมชาย สิงห์โตทอง หัวหน้าข่าวภาค 7 นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959