ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

https://www.youtube.com/watch?v=hB7k1273Jzk
เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พ.ค.2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตร พุทธาภิเษกเมล็ดพันธุ์ข้าว หว่านข้าว

ปักหุ่นไล่กาในวันพืชมงคลครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ หมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มี นาย ไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน และชาวตำบลสามเรือน ให้การต้อนรับ ภายในกิจกรรมได้มีการทำบุญตักบาตร พุทธาภิเษกเมล็ดพันธุ์ข้าว และหว่านข้าว ปักหุ่นไล่กา  บนแปลงนาจ้าวเพื่อสร้างขวัญสร้างกำลังใจแก่เกษตรกรต่อไป

เนื่องในวันพืชมงคล ของชาวบ้านตำบล สามเรือน ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เมือถึงวันพืชมงคลจะถือจอบ ถือเสียม ฟันสับดินบนแปลงนาข้าวแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเชื่อว่าพืชผล นาข้าวจะออกผลผลิต ไม่มีศัตรูนาข้าวมารบกวนสร้างความเสียหายอีกทั้งอนุรักษ์การทำหุ่นไล่กา ปักบนแปลงนาข้าวที่ไถหว่าน คอยอารักขาดูแลปกป้องเมล็ดพันธุ์ ไม่ให้นกหนูเข้ามารบกวนกัดกินเป็นอาหาร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาแต่ครั้งในอดีต ปัจจุบันไม่ค่อยมีให้พบเห็นหันไปใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแทน ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดคงอยู่สืบต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959