ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

รวมพลังเทอดไทองค์ราชันนำโดยกำนัน สมาน โบสิทธิเชษฐ์ผู้ใหญ่บ้าน

รวมพลังเทอดไทองค์ราชันนำโดยกำนัน สมาน โบสิทธิเชษฐ์ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,แพทย์,สารวัตร,สมาชิกองค์การยริหารส่วนตำบลหนองปากโลง,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง,อ.ส.ม.,กลุ่มแม่บ้าน,ข้าราชการทุกหมู่เหล่าพร้อมประชาชนชาวตำบลหนองปากโลงร่วมกันพัฒนาริมถนนทางรถไฟลอกคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศข้างทางตำบลหนองปากโลงอ.เมืองจ.นครปฐมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วรัชกาลที่๑๐

วิเชียร ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959