ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เทสโก้ โลตัส เผยโมเดลชาวเราช่วยชาวเขาอย่างยั่งยืน รับซื้อผลผลิตโครงการหลวงต่อเนื่อง
พร้อมเปิดนิทรรศการ“อยู่ดี อย่างยั่งยืน”สืบสานพระราชปณิธาน ร.9

วันนี้ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกีบเทสโก้ โลตัส ร่วมสืบสานพระราชปณิธานโครงการหลวง ผ่านนิทรรศการ “อยู่ดี อย่างยั่งยืน” นำพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เผยแพร่สู่ประชาชน ณ พลัสมอลล์ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ พร้อมเผยโมเดลชาวเราช่วยชาวเขาแบบยั่งยืน พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยร่วมงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นน้ำ เพิ่มปริมาณรับซื้อผลผลิตจากโครงการหลวงต่อเนื่อง ชูเป็นผู้นำรับซื้อสินค้าโครงการหลวงรายใหญ่สุดของไทย เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงราคาที่ทุกคนเอื้อมถึง พร้อมแสดงสินค้าจากโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 19-30 ก.ย.60 นี้

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส เริ่มนำผักและผลไม้สดจากแปลงผลิตของเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวง มาจำหน่ายในร้านเทสโก้ โลตัส ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2538 เป็นต้นมา เรามุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานในการพลิกฟื้นพื้นที่บนดอยสูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ก่อเกิดเป็นการเกษตรที่ถาวรและยั่งยืน ชุมชนชาวเขาสามารถสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงได้ จากรายได้ที่พวกเขาได้จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านร้านเทสโก้ โลตัส กว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ

“นอกจาก เทสโก้ โลตัส จะทำหน้าที่เป็นช่องทางกระจายผักและผลไม้ของโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เรายังพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรที่อยู่บนดอยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในโมเดลที่ได้เข้าไปช่วยทำให้ผลผลิตชาวเขาขายได้มากขึ้นก็คือ การพัฒนาเรื่องระบบโลจิสติกส์ ที่ทำให้ลดความสูญเสียระหว่างการขนส่ง ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้มากขึ้น โดยเทสโก้ โลตัส ได้นำผลิตภัณฑ์โครงการหลวงมาจำหน่ายในราคาที่เอื้อมถึง ที่ผ่านมายอดขายสินค้าจากโครงการหลวงในเทสโก้ โลตัส จึงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 1-2 เท่าตัว”

เทสโก้ โลตัส และโครงการหลวง ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการ การบริหารผลผลิตในหลายเรื่อง โดยทำงานร่วมกับชาวเขา ที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผลผลิตอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานการเพาะปลูกและมาตรฐานสินค้าระดับสากล หรือมาตรฐานออร์แกนิกส์,ระบบโลจิสติกส์ที่พัฒนามาสู่การใช้รถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมในการขนส่ง จากจุดรวบรวมผลผลิตที่ใกล้แหล่งเพาะปลูกมากที่สุด เพื่อให้ผักผลไม้คงความสด อร่อยจนถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ

นางสาวสลิลลา กล่าวอีกว่า “อาหารสดคือหัวใจของธุรกิจ เทสโก้ โลตัส เพราะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของลูกค้า ประกอบกับในปัจจุบัน คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ผ่านการเลือกอาหารสดที่นอกจากจะต้องมีรสชาติอร่อยแล้ว ยังต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ดังนั้น เทสโก้ โลตัส จึงมุ่นมั่นในการจำหน่ายสินค้าอาหารสดคุณภาพสูงในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ ซึ่งสินค้าจากโครงการหลวงตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างมาก โดยเทสโก้ โลตัส ได้มีการเพิ่มปริมาณในการรับซื้อสินค้าและประเภทของสินค้าจากโครงการหลวงทุกปี ในปีนี้ทั้งเราและโครงการหลวง ต่างก็มีพันธกิจที่สอดคล้องกันในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการลดการสูญเสียตลอดกระบวนการตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนถึงมือผู้บริโภคร่วมกัน จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการสูญเสียสินค้าโดยไม่จำเป็น ซึ่งก็จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร ส่วนลูกค้าเองก็จะสามารถเข้าถึงอาหารสดคุณภาพสูงราคาประหยัดได้ด้วย”

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รวมถึงเผยแพร่ความเป็นมาของโครงการหลวง เทสโก้ โลตัส และโครงการหลวง จึงได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “อยู่ดี อย่างยั่งยืน” โดยมีเนื้อหาการนำเสนอในเรื่องของการอยู่ดี อย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ วันที่ 19-30 กันยายน นี้ ที่ พลัสมอลล์ เทสโก้ โลตัส บางใหญ่

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959