ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 11 อำเภอ เพื่อรับบริจากเงินจากพี่น้องประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2561ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จัดเตรียมความพร้อมอาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น และสนับสนุนทุนนักเรียนพยาบาล ตามที่ได้มีข่าว ประชาสัมพันธ์ ไปแล้วนั้น วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.ณ. ศาลาร่วมน้ำใจศาลเจ้าพ่อปู่ดำ ตลาดท่ามะเขือ ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 11 อำเภอ เพื่อรับ บริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่1 เริ่มที่อำเภอคลองขลุง
นายวิสิษฏ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป คณะแพทย์ พยาบาล ร.ท.วิรุณ มีโภคา หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอคลองขลุง อสม. ประชาชน ชาวตลาดท่ามะเขือและใกล้เคียง ให้การต้อนรับ
นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ได้กล่าวตอนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะที่เดินทางมาถึง บริเวณงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร โดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับมอบเงินบริจากร่วมกิจกรรมฯ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนตำบลท่ามะเขือ และตำบลใกล้เคียงใน อำเภอคลองขลุง
หลังจากนั้น เปิดพิธี เดิน-วิ่ง 11 อำเภอ เริ่มจากศาลาร่วมน้ำใจ ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ ตามเส้นทางตลาดท่ามะขือ มีพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมบริจากเป็นจำนวนมากตลอดเส้นทาง ยอดบริจากในกิจกรรมฯ วันที่14 สิงหาคม 2561 รวม 336,001 บาท
กิจกรรมเดิน – วิ่ง 11 อำเภอฯ ครั้งต่อไป คือวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ตลาดสลกบาตร ตลาดตาซ่วน อำเภอขาณุวรลัษบุรี เป็นลำดับต่อไป

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959