ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

#เมื่อสนามบินหาดใหญ่แทบแตก เที่ยวบินฮัจน์ขากลับจาก นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย แน่นหาดใหญ่แจ้งเพื่อทราบ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2560 จนถึง วันที่ 22 กันยายน 2560 จะมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำของบริษัท การบินไทย จำกัด จำนวน 15 เที่ยวบิน จะขนส่งผู้แสวงบุญกลับจากซาอุดีอาระเบีย ผู้โดยสารสายการบินปกติ ควรเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบินเพิ่มขึ้นอีกหน่อย ขออภัยในความไม่สะดวก ^^ อใสาริต พรหมนรา สำนักข่าว น.ส.พ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959