ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 82 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเรือเอกนริส ปทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้บรรพชาอุปสมบท

ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ประชาไท

Cr.@ป.โอ นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959