ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร นายสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ,นายกอปท.ทั้ง 3 แห่ง,กำนันทั้ง 3 ตำบล และ ทีมงานขับเคลื่อนระดับตำบลทั้ง 3 ตำบล ได้ร่วมให้การต้อนรับ
นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดกำแพงเพชร

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้มาดำเนินการถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมแนวทางการปฏิบัติให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ภายใต้กรอบหลัการดำเนินการ 10 เรื่อง คือ
1.สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
2.คนไทยไม่ทิ้งกัน
3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข
4.วิถีไทยวิถีพอเพียง
5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย
6.รู้กลไกการบริหารราชการ
7.รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี
9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
10.งานตามภารกิจทุกหน่วยงาน
ซึ่งอำเภอทรายทองวัฒนาจะได้นำไปปฏิบัติ และได้กำหนดให้ทีมขับเคลื่อนระดับตำบลทุกตำบลทุกคนทีมละ 12 คน ร่วมกัน Kick Off พร้อมกันในวันที่ 21 ก.พ.2561 นี้.

นสพ.ประชาไท รายงาน

Cr.ภาพ/ข่าว:อ.ทรายทองวัฒนา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959