ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

มงคลชีวิต…พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส นำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 (4ส8) อาทิ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย,พล.ต.จักรกฤษณ์ ตั้งจิตราภรณ์,พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ,พ.ต.อ.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์,คุณสุวรรณา นาคะรัศมี, คุณ สมยศ วัฒนภิรมย์, คุณจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ และ คุณชนะ ผาสุกสกุล เข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นศิริมงคล ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชพิธ

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959