ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

พิธีเปิด โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร ระบบดิจิตอล (E-commerce)โดยมี 1.ติวากรณ์ คำจุน ประธานคณะทำงานดิจิตอลบิสคลับไทยแลนด์ 2. นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎ์ธานี 3.นายก่อเกิยรติ อินทรักษ์ รองนายก อบจ. 4. นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.นายสุปัญญา ชูเพชร ผอ. ส่วนงานของ อบจ. ร่วมงาน

หลังจากเสร็จการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้ถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

นายธีรวุฒิ ศุภลักษณ์ 1ในผู้อบรมรับมอบประกาศนียบัตร

25 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น. นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด #โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร ระบบดิจิตอล (E-commerce) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนิภากาเด้นท์ โดยในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 อบรมฝึกปฏิบัติ ณ ม.ราชภัฎสุราษฏร์ธานี ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีทักษะความรู้ในการขายสินค้าเกษตรผ่านทางระบบออนไลน์/ระบบอีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายสินค้าและความมั่นใจในการตรวจสอบคุณภาพ และเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย
ตุลา นสพ.ประชาไท จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959