ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดีเมืองนนท์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี ๒๕๖๐ ดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตสินค้าชุมชน OTOP และ SMEs ของจังหวัดนนทบุรี ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับตัวด้านการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายด้านการตลาด (Networking) เพื่อเปิดตัวสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศ/ภูมิภาค และต่างประเทศ โดยการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการผลิตสินค้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959