ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ 12 ก ย 2560 เวลา9.00น ได้ร่วม กิจกรรม โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วัดประมวลราษฎร์ ต.จอหอ อ. เมือง จ. นครราชสีมา วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

วินัด นสพ.ประชาไท โคราช/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959