ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อขุนด่านวัดดงเสลา เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน พ.ค. 63 โดยมี พระครูโสภิตสุวรรณาภรณ์ (หลวงพ่อกฤติ ทองทิพย์) เจ้าอาวาสวัดดงเสลา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ก่อตั้ง

กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อขุนด่านวัดดงเสลาเพื่อผู้ยากไร้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

เนื่องจากได้เล็งเห็นความยากลำบากของผู้ป่วยติดเตียง และชาวบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร การสัญจรลำบาก มีฐานะยากจน

กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อขุนด่านวัดดงเสลาเพื่อผู้ยากไร้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จึงปรึกษา ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ประธานกองทุน) ,นายเศรษฐพงศ์ ดอกลำใย ผอ.รพ.สต.องค์พระ(รองประธาน),กำนันบุญชู  กัลยาวุฒิพงษ์(ที่ปรึกษา) และบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อขุนด่าน

กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อขุนด่านวัดดงเสลาเพื่อผู้ยากไร้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อสาธารณสงเคราะห์ จัดชื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลขึ้นครองราชย์ในหลวง ร.10

กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อขุนด่านวัดดงเสลาเพื่อผู้ยากไร้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โดยทางกองทุนได้ร่วมกับ รพ.สต.องค์พระ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอ.ส.ม  ออกเยี่ยมเยียนทุกวันที่28 ของทุกเดือน ส่วนเงินบริจาคจะมีสมาชิกสนับสนุนกองทุนมูลนิธิ แบบ VIP กองทุนละ1,000บาท แบบทั่วไป กองทุนละ 300บาทต่อเดือน

กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อขุนด่านวัดดงเสลาเพื่อผู้ยากไร้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

 สำหรับท่านใดมีความประสงค์ร่วมทำบุญเข้าเป็นสมาชิก ติดต่อได้ที่เบอร์ 088-883-3885 นายเศรษฐพงศ์(รองประธาน) ,081-3784496 นายยุทธนา (เลขานุการ)

กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อขุนด่านวัดดงเสลาเพื่อผู้ยากไร้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อขุนด่านวัดดงเสลาเพื่อผู้ยากไร้ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959