ผอ.อ.ต.ก.นำร่อง “เปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.หัวหิน”

0
1917
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผอ.อ.ต.ก.นำร่อง “เปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.หัวหิน” 25 พ.ค.2562 นี้

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กร สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ยกระดับให้ “อ.ต.ก.เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีภายในปี 2564” โดยนำร่องเปิด “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.หัวหิน” เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในการนำผลผลิตสินค้าเกษตรมาจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการตลาดการแปรรูปและเพิ่มมูลลค่าสินค้าเกษตร
นอกจากนี้ภายใน ปี 2561 อ.ต.ก. มีนโยบายในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพอ.ต.ก. (Mini อ.ต.ก.) จำนวน 20 แห่ง ไปยังพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ซึ่งตลาด อ.ต.ก.หัวหินเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจของ อ.ต.ก. ในการสร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร คุณภาพสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจและเหมาะสม เนื่องจากหัวหอน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง (ซอยหัวหิน 51 )ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพ ประกอบกับอำเภอหัวหินเป็นแหล่งเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

นักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.หัวหิน เพื่อเป็นแหล่งในการรับซื้อจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภค และจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959