ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ร้องทุกข์

ชาวบ้าน 2 อำเภอ ร้องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทนมานานกว่า6ปี ยังไม่มีใครสนใจ ชาวบ้าน
เดือดร้อน
ชาวบ้าน2เขต รวมตัวกว่า60คน ร้องทุกร์ผู้สื่อข่าว เขต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา เขต อำเภอหนองแค เดือดร้อนมานานกว่า6ปี เรื่องถนนทีพัง เป็นหลุมเป็นบ่อ วิ่ง
รถลำบอกเวลาฝนตก ลำบอกมากๆโดยเฉพาะรถ จยย รถเก๋ง รถบัสรับส่งพนักงานวิ่งแสน
จะลำบาก โดยเฉพาะตั่งพื้นทีหมู่ 6 ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธ
ยา ถึงหมู่ที8ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทางกว่า2กิโล ไม่มีลูกรัง
เป็นหลุมเป็นบ่อ ตลอดเส้นทางชาวบ้านเกษตรกร เด็กนักเรียน ชาวบ้าน พระทีออกบิณฑบา
ตร แสนจะลำบาก ไม่มีหน่อยงานไหนเข้ามาดูแล แม้แต่ อบต หนองแขม เขตอำเภอหนอง
แค ชาวได้ทำหนังสือ ร้องขอเข้าไปเพื่อของบ แต่ทาง อบต บอกว่าไม่มีงบ ถ้าอยากได้ให้ไปร้องอำเภอหนองแคเอา ชาวบอกปวดใจ ทนมานานกว่า6ปี ตั่งแต่ปี54น้ำท่วมใหญ่
จนวันนี้ชาวบ้าน 2เขต ทนไม่ไหวจึงรวมตัว ร้องผู้สื่อข่าว ช่อง5ให้ช่วยเป็นกระบอกเสี้ยงให้หน่อยงานทีรับผิดชอบลงมาดูแล ชาวบ้าน2เขต อำเภออำเภออุทัยกับอำเภอหนองแค
ด้วยครับ
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.081.8756403

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959