ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ท่าน พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ ตุลาการศาลทหารสูงสุด, อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ด้านพลังงาน), กรรมการและเหรัญญิก …มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ พร้อมด้วย พร้อมด้วย พ.อ.ดุษฎี มุ่งหมาย และพ.อ.พงค์พัฒน์ ห้องสินหลาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ผอ.เฉียว เถือนเภา ผอ.โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
นายฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผอ.คณิต จิตเจริญทวีโชค ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบ่อ
นางพจนพร จิตเจริญทวีโชค ผอ.โรงเรียนรุจิพัฒน
นายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน์ นายกอบต.สวนผึ้ง
สท.ผ่อง จั๊บโกรย ร.ต.อ. ธวัชชัย ทองนิ่ม ตชด. ๑๓๗ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ร.ต.อ.ทัศนพงษ์ อินทรศิริ 


ร.ต.ไพฑูรย์ นงนุช เคยร่วมเป็นวิทยากร อบรมเยาวชนตะเขบชายแดน ชุด กรมน. ๑๓๐๒ ส่วนแยกที่ ๒ เมื่อสมัย ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา ร.ต.ธวัชชัย ปิ่นแก้ว ด.ต.ศิลป์ สีกวด น้องทหารจาก ชป.กร.กกล.สุรสีห์ ที่ ๑๐๘ ๓ นาย กำนันดำรง ทองชัย กำนันตำบลสวนผึ้ง นายสุชาติ สุนทรกิตติวัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ นายศรีสุข จันทร์แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ นายรัฐโรจน์ กิตติเลิศฐิติกร นางสาว พิมพ์ชนก ห้วยหงษ์ทอง พร้อมคณะ มารำลึกถึง พระเมตตาบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงเสี่ยงชีวิต ด้วยพระปรีชาสามารถ ตลอดจนการเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระองค์ เพื่อกู้ชาติบ้านเมืองในกาลก่อน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์

ซึ่งช่วงเวลาประมาณ เมื่อ ๒๔๐ กว่าปีที่ผ่านมา พระองค์ทุ่มเท ปกป้องคนไทย ทั้งที่บางแก้ว โพธาราม ราชบุรี กู้ชาติบ้านเมืองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งปวงชนชาวสยามทั้งแผ่นดิน ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ให้สมกับที่พระองค์ได้ทรงเสียสละ จนเรามีประเทศไทยมาจนทุกวันนี้ สักการะพระองค์และ ขอพรจากพระองค์ท่านผ่านพระบรมรูปเหมือนสมเด็จพระตากสินมหาราชอิริยาบททรงนั่งประทีับบันลัง ณ ที่พักสงฆ์ห้วยหนึ่ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นมงคลชีวิตเพื่อเสริมบารมีให้ทุกท่านโดยพระครูวิบูลภัทรกิจ เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง-ตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี กล่าวนำอธิษฐานจิต วันที่พฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา .๐๙น. (คุณเจี๊ยบ โภชนา ซอยต้นจันทร์ เป็นเจ้าภาพเครื่องสัการะ)

ทีมข่าว หนังสือพิมพ์ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959