ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
ปานเจริญการช่าง จำหน่าย รถเกี่ยวข้าวชั้นนำ บริการหลังการขาย เป็นเยี่ยม

ปานเจริญการช่าง 2022 เราสร้างสรรพลงานด้วยประสบการและหัวใจปานเจริญการช่าง เรามีให้ท่านมากกว่าความแรง นั่นคือ ความแข็งแกร่ง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ด้วยประสบการอันยาวนานในการเล่นรถเกี่ยว มากกว่า 30 ปี

ปานเจริญการช่าง จำหน่าย รถเกี่ยวข้าวชั้นนำ บริการหลังการขาย เป็นเยี่ยม
ปานเจริญการช่าง จำหน่าย รถเกี่ยวข้าวชั้นนำ บริการหลังการขาย เป็นเยี่ยม

เราจึงรู้สภาพการใช้งานจริง เรามีทีมช่างที่ชำนาญงาน เรารู้ถึง สภาพการใช้งาน ในพื้นที่ต่าง ๆ ของทุกภาค เราจึงสร้างรถให้มีความแข็งแรง เพื่อรองรับการใช้งานที่แสนโหด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โหล่ม พื้นที่แห้ง เพราะรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถที่จะเลือกพื้นที่ทำงานได้ ต้องทำงานได้ทุกพื้นที่ที่มีข้าวให้เกี่ยว

ปานเจริญการช่าง จำหน่าย รถเกี่ยวข้าวชั้นนำ บริการหลังการขาย เป็นเยี่ยม

จึงต้องมีความแข็งแกร่งและมีความแข็งแรง เพราะรถเกี่ยวข้าวนั้นมีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น จะมีแต่ความแรงอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมีความคงทนถาวร เพื่อการคุ้มทุนและพลกำไรในการเล่นรถเกี่ยว ในอนาคตถ้า จะขาย หรือ เปลี่ยนใหม่ ก็จะได้ราคาที่สูง

ปานเจริญการช่าง จำหน่าย รถเกี่ยวข้าวชั้นนำ บริการหลังการขาย เป็นเยี่ยม

รถเกี่ยวข้าวรุ่น ปานเจริญการช่าง 2555 ได้รับการทดสอบสมรรถนะ ด้านความสูญเสียในปีการเพาะปลูก 2555/56 พบว่ามีความสูญเสียโดยรวม ไม่เกินร้อยละ 3 ตามผลการทดสอบเลขที่ 17/2556ออกโดยศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินิต ชินสุวรรณ (ผู้อำนวยการ)และ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ปานเจริญการช่าง จำหน่าย รถเกี่ยวข้าวชั้นนำ บริการหลังการขาย เป็นเยี่ยม

ด้วยประสบการอันยาวนาน ในการเล่น รถเกี่ยว มากกว่า 30 ปี ปานเจริญการช่าง จำหน่าย รถเกี่ยวข้าวชั้นนำบริการ หลังการขาย เป็นเยี่ยม สอบถามราบละเอียดได้ที่ 081=817=9015 , 081=995-0911

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959