ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
กลุ่มจิตธรรมดี บ้านจิตธรรมดีและมูลนิธิจิตธรรมดี จัดพิธีเบิกเนตร รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ ท้าวศรีอโยธยามหามงคล

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่วัดอโยธา(วัดเดิม) ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสังฆรักษ์ ปัญญาพล ปัญญาพโล ดร.เจ้าอาวาสวัดอโยธยา ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเบิกเนตร รูปปั้นบูชา ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวศรีอโยธยามหามงคล ที่จัดสร้างโดยกลุ่มจิตธรรมดี บ้านจิตธรรมดีและมูลนิธิจิตธรรมดี โดยอาจารย์โสภณ สืบสม ผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตธรรมดี บ้านจิตธรรมดีและมูลนิธิจิตธรรมดี โดยได้รับเกียรติจาก นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มาร่วมในพิธี ในครั้งนี้ด้วย

กลุ่มจิตธรรมดี บ้านจิตธรรมดีและมูลนิธิจิตธรรมดี จัดพิธีเบิกเนตร รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ ท้าวศรีอโยธยามหามงคล

อาจารย์โสภณ สืบสม ประธาน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิจิตธรรมดี และ ประธานผู้ประกอบพิธีบวงสรวงเปิดเผยว่า ทางมูลนิธิฯ มีแนวทางหลักคือ ใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ สังคม และศาสนา ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก็ได้จัดทำองค์การกุศล ไม่แสวงหากำไร โครงการบริจาคโลงศพ และแจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้  โดยเงินที่นำมาจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น เป็นการบริจาคจากสายบุญภายในสมาชิกกลุ่มจิตธรรมดีเท่านั้น ไม่เปิดรับบริจาคทั่วไป ตามแนวทางของมูลนิธิจิตธรรมดีส่วนในปีนี้ได้มีตั้งใจทำโครงการเพื่อศาสนา จึงจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณขนาดความสูง 4 เมตร 50 เซ็นติเมตร จำนวนทั้งหมด 9 องค์ ประดิษฐานใน 8 วัด สู่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่ผู้มีจิตศรัทธาเกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ

กลุ่มจิตธรรมดี บ้านจิตธรรมดีและมูลนิธิจิตธรรมดี จัดพิธีเบิกเนตร รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ ท้าวศรีอโยธยามหามงคล

โดยในวันนี้ มูลนิธิจิตธรรมดี ได้จัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ องค์ที่ 7 พระนาม ”ท้าวศรีอโยธยามหามงคล” ณ วัดอโยธยา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตามโองการเทวะ สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ 9 องค์ มูลนิธิจิตธรรมดี จัดทำโครงการด้านศาสนา สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณจำนวน  9 องค์ สู่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่ผู้มีจิตศรัทธาโดยมีการประกอบพิธีทั้งทางเทพและทางธรรม บวงสรวง อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณ ก่อนจุดประทัด 59,000นัด ถวาย ด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959