ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
สิ้นพระครูอาวุโสเมืองสุพรรณบุรี เจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. มีรายงานข่าวว่า พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (สุเทพ) หรือหลวงเตี่ย เจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พระครูอาวุโสของอำเภอด่านช้าง มรณะภาพด้วยโรคด้วยประจำตัว สร้างความโศกเศร้าแก่ลูกศิษย์ที่ทราบข่าวเป็นอย่างยิ่ง

สิ้นพระครูอาวุโสเมืองสุพรรณบุรี เจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส

สำหรับ ประวัติพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ ชื่อเดิม นาย สุเทพ เทพชัยวรคำแหง เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2480 บิดาชื่อ นายใต๋ แซ่เหลี่ยว มารดาชื่อ นางโอ้ย แซ่จึง พื้นแพชาวตำบลบ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

สิ้นพระครูอาวุโสเมืองสุพรรณบุรี เจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส

อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีใน ปี2510 ฉายา สิริจนฺโท สอบนักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนาศึกษา วัดวิมลโภคาราม ทางด้านการปกครองสงฆ์ ปี2525

สิ้นพระครูอาวุโสเมืองสุพรรณบุรี เจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส

ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลด่านช้าง ปี2530 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง ปี2545 พระอุปัชฌาย์ ปี2550 เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต1 โดยอนุโลมตามบ้านเมือง  สมณศักดิ์ ปี2547 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นโทที่ พระครู จันทสุวรรณาภรณ์

สิ้นพระครูอาวุโสเมืองสุพรรณบุรี เจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส

ปี 2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นเอกที่ราชทินนามเดิม โดยพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ เป็นพระอาจารย์ที่มีความเมตตาสูงจึงเป็นที่รักและเคารพศรัทรา ของบรรดาชาวบ้านใน อ.ด่านช้าง 

สิ้นพระครูอาวุโสเมืองสุพรรณบุรี เจ้าคณะตำบล(กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส

ในวันที่ 9 เมษายน มีอาการอาพาธ ด้วยโรคประจำตัว และน้ำตาลในเลือดสูง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด่านช้าง และ เมื่อเวลา 06.40น.ของวันที่11 เมษายน 2564 หัวใจล้มเหลว มรณะภาพอย่างสงบ จากอาการน้ำท่วมปอด สิริอายุรวม 84 ปี พรรษา57

เฉลิมพล เวชอาภรณ์ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959