ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้เปิดประชุมใหญ่สมัชชา ครั้งที่ 19 ปี 2561 อย่างเป็นทางการ ที่ห้องบอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมี นายอุตตมะ สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้นนายต่วน หู ประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้กล่าวรายงานการจัดประชุมใหญ่สมัชชาของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน และประเทศพันธมิตร ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

หลังจากนายอุตตมะ กล่าวเปิดงานแล้ว ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภาพข่าวอาเซียน ซึ่งปีนี้จัดประกวดภาพด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของอาเซียน ผลการตัดสินปรากฎว่า ภาพชนะเลิศได้แก่ภาพแห่เรือ ของ น.ส.พ.เดลินิวส์ จากประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ภาพสาดน้ำสงกรานต์ ของ น.ส.พ.เดลินิวส์ จากประเทศไทย ได้รับเงินรางวัล 500 เหรียญสหรัฐฯ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนาม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 300 เหรียญสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 (ภาคบ่าย) เวลา 14.00 น. ในการประชุมใหญ่สมัชชา สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน มีนายต่วน หู (เหวียน หู ถ่วน) ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนเป็นประธานเปิดการประชุม โดยวาระแรกเป็นการต้อนรับองค์กรสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลำดับที่ 8 จากนั้นตัวแทนแต่ละประเทศได้รายงานสถานการณ์ของสื่อมวลชนแต่ละประเทศให้ที่ประชุมทราบ

พร้อมกันนี้สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เสนอวาระพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐในโอกาสที่ องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีมติให้ประกาศยกย่องให้นายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน และการศึกษา ตามข้อเสนอของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 39 ของ UNESCO ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยจะร่วมเฉลิมฉลองระหว่างปี 2018-2019

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ได้เป็นตัวแทนกล่าวสดุดีที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก และกล่าวขอบคุณประเทศมาเลเซีย เวียดนามและเกาหลีใต้ ที่ให้การสนับสนุน พร้อมกล่าวอีกว่านายฮิเดอิ ซากาตะ ผู้แทนเอ็นเอชเค ซึ่งเป็นมิตรกับสมาพันธ์นักหนังสือพิมพืแห่งอาเซียน ได้ไปกล่าวสดุดี นายกำพล วัชรพล ในที่ประชุมหนังสือพิมพ์โลก ที่ประเทศบราซิล เมื่อหลายปีมาแล้วว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียว ที่ดำเนินงานตามหลักหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา (NIE newspaper education) ที่อุทิศเงินเพื่อการศึกษาถึงกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา และยังเป็นแหล่งความรู้ให้แก่สื่อมวลชนในอาเซียนและประเทศต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่มาเยี่ยมและศึกษาการทำงาน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยปัจจุบัน มูลนิธิไทยรัฐ จะมีโรงเรียน 111 โรงเรียน คือสร้างเพิ่มในโอกาส 100 ปี อีก 10 โรงเรียน จากเดิมมีอยู่ 101 โรงเรียน
เมื่อกล่าวสดุดีแล้ว ที่ประชุมได้เชิญสื่อมวลชจากชาติต่างๆที่เข้าร่วมประชุมยืนขึ้นและปรบมือเป็นเกียรติแก่นายกำพล วัชรพล

หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพือาเซียนคนใหม่ ให้แก่ นายเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารจากประเทศไทยได้แก่ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี และนายมงคล บางประภา เป็นกรรมการบริหาร จากนั้นตัวแทนแต่ละประเทศได้ร่วมลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ในความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพในอาเซียนร่วมกันต่อไป

ส่วนภาคค่ำเป็นการจัดงานราตรีวัฒนธรรม เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานต้อนรับ โดยเชิญคณะดนตรีไทยและคณะหุ่นละครเล็ก จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ (กทม.) และคณะนาฏศิลป์จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในการสนับสนุนของคนวงการหนังสือพิมพ์

นางสาวพรหมพร เที่ยงธรรม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี และนาย วินัย เผือกงาม บก.นสพ.นิวส์นนท์ ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ มีบรรดาบรรณาธิการจากหนังสือพิมพ์ต่างๆเข้าร่วมประชุม อาทิ นายรวีโรจน์ นิวัฒนากูล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาไท นายวินัย เผือกงาม บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์นิวส์นนท์ 

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959