ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์ใหญ่ ตำบลหินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดกำแพงเพชร
นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ดร.ประภัสร์ อ่อนฤทธ์ รองผอ.สถาบันน้ำฯพ้อมทั้งผู้เกียรติและผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
นางสุวรรณี บุญญาโยธิน ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ โดยโครงการนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ” ธนาคารน้ำใต้ดิน” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในรูปแบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยการกักเก็บน้ำในชั้นหินอุ้มน้ำและรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดิน .
โดยวิทยากร ได้บรรยายและการสาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบของธนาคารน้ำใต้ดินและแนวคิดพัฒนา เพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำใต้ดินชึ่งเป็นอีกแนวคิดที่กักเก็บน้ำไว้ใต้พื้นดินโดยใช้การเติมน้ำลงใต้ดินเพื่อเก็บน้ำไว้ในชั้นหินที่อุ้มน้ำและชั้นหินกรวดทรายแล้วสูบขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยรวมเรียกว่า “ธนาคารน้ำใต้ดิน”ซึ่งมีแบบระบบปิดและระบบเปิด จนเสร็จสิ้นการอบรมฯ
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
ภาพ/ข่าว:สถาบันน้ำนิเทศาสนคุณส่วนย่อยกำแพงเพชร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959