ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
กำหนดงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (หลวงพ่อสุวรรณ ฐานิสฺสโร/แย้มใย)

พระครูปทุมรัตนพิทักษ์(สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย) ได้จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  เวลา 18.16 น.ที่โรงพยาบาลสงฆ์ และได้จัดพิธีสรงน้ำสรีระพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ฐานิสสโร) ที่ศาลาการเปรียญวัดเทียนถวาย

กำหนดงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (หลวงพ่อสุวรรณ ฐานิสฺสโร/แย้มใย)

กำหนดการ

วันพฤหัสบตี ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๒ ค่ำตีอน ๕ ปี ฉลู)

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ณ ศาลาการเปรียญ

เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมรัตนากรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี จ้าอาวาสวัดเขียนเขต

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

กำหนดงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (หลวงพ่อสุวรรณ ฐานิสฺสโร/แย้มใย)

วันศุกร์ที่ ๒๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๕ ปีฉลู)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร ๑๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๘๑ รูป สวดมาติกา ทายกทายิกาทอดผ้าบังสกุล ถวายทักษิณาทาน

เวลา ๑๕.๐๐ น. ขออัญเชิญสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ สู่เมรุลอย

เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา โดย พระเทพปฏิภาณวาที เจ้าคณะเขตดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตสุทัศ ฯ กทม.

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

หลวงปู่ทวด วัดเทียนถวาย

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๕ ปี ฉลู)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร ๑๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๘๑ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล

เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีการพระราชเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์

– ส.ส.สุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล ประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล

– เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  องค์พระประธานพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

– พระสงฆ์ ๑๖ รูปสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมมหรสพ โขนหลวงกรมศิลปฯ

เวลา ๒๒.๐๐ น. ประชุมเพลิงสลายสรีรสังขาร จริง

หลวงปู่ทวด วัดเทียนถวาย

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม พศ.๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๕ค่ำเดือน ๕ ปี ฉลู)

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสมหาบ เก็บอัฐ

เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ฉลองอัฐิ

เวลา ๑๙.๐๐ น. บรรจุอัฐิในฐานรูปเหมือนพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ ประดิษฐานไว้ที่มณฑป เสร็จพิธี

กำหนดงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (หลวงพ่อสุวรรณ ฐานิสฺสโร/แย้มใย)

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกา สาทุชนทุกท่านไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการจัดงาน พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายบรรพชิต

พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี  รองประธานฝ่ายบรรพชิต

เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี  กรรมการฝ่ายบรรพชิต

ส.ส.สุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล  ประธานฝ่ายฆราวาส

รศ.ตร.จิราภรณ์  ขันทอง  รองประธานฝ่ายฆราวาส

ศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกา สาธุชนเขตบุญฯ  กรรมการฝ่ายฆราวาส

พระหาสมเกียรติ รวิวณฺโณ  เจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย กรรมการและเลขานุการ

โทร. o๘๙ – ๘๒๓๕๘๐๘

กำหนดงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (หลวงพ่อสุวรรณ ฐานิสฺสโร/แย้มใย)

ประวัติ “หลวงพ่อสุวรรณ์” เจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

“หลวงพ่อสุวรรณ์” เจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย พระนักพัฒนา เคยเป็นอดีดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี และเป็นอดีดเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย มรณภาพด้วยอาการติดเชื้อที่ปอด 80 พรรษา 59 วิทยฐานะ นักธรรมเอก สำนักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จึงกำหนดการพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ โดยเมื่อจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เจริญทัศน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายพลวรรธน์ เนียรมงคล นักวิชาการวัฒนธรรม ร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (หลวงพ่อสุวรรณ ฐานิสฺสโร) อดีดเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี และอดีดเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย หลวงพ่อสุวรรณ เป็นศิษย์หลวงปู่เหมือน วัดนาวง (โรงหีบ) หลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลไว้ไม่มากนัก แต่วัตถุมงคลของท่าน ลูกศิษย์ล้วนหวงแหน และนับวันจะหายาก เหรียญรุ่นแรกสร้างปี 2529 เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ ลูกศิษย์บูชาขึ้นคอได้ประสบการณ์ปืนยิงไม่ออกมาแล้ว เป็นที่กล่าวขาน ลูกศิษย์ลูกหาล้วนทราบดี ..

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ ( สุวรรณ์  ฐานิสฺสโร ) พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ ฉายา ฐานิสฺสโร ( ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ) อายุ ๕๙ ปี ๓๙ พรรษา น.ธ. เอกดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย ( เป็นรูปที่ ๕ ต่อจากพระธรรมานุสารี คำนึง ตุสฺสิโก ) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีแล้วเจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๒ ( เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่เดิม )ฐานะเดิม  ชื่อสุวรรณ์ นามสกุล แย้มใย เกิดเมื่อวัน ๔ ฯ๔ ๔ ค่ำ ปีเถาะ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ นามบิดามารดา นายสวัสดิ์ นางทองใบ แย้มใย บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๙ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บรรพชาอุปสมบท   ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวัน ๔ฯ๒๕ ค่ำ ปีวอก วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่วัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีพระธรรมานุสารี ( คำนึง ตุสฺสิโก ) วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดประทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

            ได้อุปบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวัน  ๖ฯ๒๕ ค่ำ ปีชวด วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐๓ ที่วัดนาวง มีพระธรรมมานุสารี ( คำนึง ตุสฺสิโก ) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูพิพัฒน์นนทเขต ( พระอธิการทุ่ง ปทุมฺวโร ) วัดโพธิ์ทองบน จังหวัดนนทบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระปลัดเอิบ สีลวฑฺฒโน ( ได้ลาสิกขาบทแล้ว ) วันเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และวันที่ ๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ย้ายจากวัดนาวงไปจำพรรษาที่วัดเทียนถวาย

วิทยฐานะวิชาสามัญ พ.ศ. ๒๔๙๖  สอบได้ขั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  จากโรงเรียนวัดนาวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วิชาธรรมะ พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๐๒  สอบได้นักธรรมชั้นโท พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่งหน้าที่  งานปกครอง   พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจารย์  ( คู่สวด ) พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงและรักษาการเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย

พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุชณาย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนจากเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ เป็นเจ้าคณะ ตำบลบางกะดีเขต ๒

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการประจำอำเภอเมืองประทุมธานี

งานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๕  ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดเทียนถวาย พ.ศ. ๒๕๓๒  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดเทียนถวาย

– เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านใหม่ (อ.ป.ต.) – ส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรโดยได้ส่งพระภิกษุสามเณร โดยได้ส่งพระภิกษุจำนวนหนึ่งไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่สำนักวัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี (ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค ๑รูปและเปรียญธรรม ๕ ประโยค ๑ รูป)

งานเผยแผ่ พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอเมืองปทุมธานี

งานสาธารณูปการ  พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้ควบคุมดูแลสนับสนุนและร่วมสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ก่อสร้าง ๓๗๕,๐๐๐ บาทและศาลาบำเพ็ญกุศลหลังใหญ่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

       พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ควบคุมดูแลสนับสนุนและร่วมดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลัง ใหม่จนเสร็จสมบูรณ์(จัดงานฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาเมื่อ ๑๖-๒๔ มกราคม ๒๕๔๒) สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๑๐,๐๖๑,๓๙๓ บาท(สินล้านหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) นอกจากนี้  ยังได้เป็นผู้นำและสนับสนุนในการก่อสร้างซ่อมแซมและ ปรับปรุงเสนาสนะตลอดจนโบราณสถานต่างๆภายในวัดขึ้นมาใหม่เช่น ซุ้มประตู , ศาลาบำเพ็ญกุศลรายรอบฌาปนสถาน , กุฏิสงฆ์  (เป็นอาคาร    คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๖ ห้อง รวม ๖ หลัง ๓๖ ห้อง) กุฏิสงฆ์ เรือนไม้สักทรงไทยโบราณ ๗ หลัง ,หอสวดมนต์ ๑ หลัง ,หอฉัน ๑ หลัง  โรงเรียนปริยัติธรรม ๑ หลัง ,หอบาลี      วิทยาคาร ๑ หลัง , ศาลาท่าน้ำและ อื่นๆอีกหลายการ

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

สมณศักดิ์    พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระใบฎีกาในฐานานุกรมของพระธรรมานุสารี

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

      พ.ศ. ๒๕๐๙   ได้รับแต่งตั้งเป้นพระสมุห์ ในฐานานุกรมของพระธรรมานุสารี และเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ “พระครูปทุมรัตนพิทักษ์”

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

      พ.ศ.๒๕๒๘  ได้เลื่อนสมนศักดิ์เป้นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท นามเดิม ที่      “พระครูปทุมรัตนพิทักษ์” จนถึงปีปัจจุบัน (๒๕๔๒)

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

และสมณศักดิ์ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) หลวงพ่อดำรงค์สมณศํกดิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี

ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)
ประวัติพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ จานิสฺสโร/แย้มใย)

เหรียญรุ่นแรกปี 2529 สร้างไว้ไม่มากนัก หลวงพ่อแจกให้ลูกศิษย์ครั้งแรกในวันงานแสดงมุทิตาจิตร่วมฉลองพัดยศพระครูปทุมรัตนพิทักษ์ และต่อมาหลวงพ่อนำมามอบให้ผู้ที่บริจาคสร้างสะพาน ใครบริจาค 1000 บาท จะได้รับคนละ 1 เหรียญ เหรียญรุ่นนี้บางท่านจึงเรียกว่า “รุ่นสร้างสะพาน”

กำหนดงานพระราชทานเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (หลวงพ่อสุวรรณ ฐานิสฺสโร/แย้มใย)

ซึ่งการสร้างครั้งแรกนั้น ได้มีการนำเหรียญจำนวน 29 เหรียญไปทำกะไหล่ทอง ซึ่งเหรียญชุดนี้หลวงพ่อได้แจกให้กับผู้ที่ช่วยงานวัดในครั้งนั้น  ซึ่งใครมีต่างหวงแหนเพราะจัดว่าเป็นเหรียญที่หายากมาก ส่วนที่เหลือเป็นแบบทองแดงรมมันปู สร้างบล็อกเดียวกันทั้งหมด

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959