ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี

วัดสันติวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนสุวรรณศร ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดเกาะลอยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง อยู่ทางฝั่งตะวันตกของคลองระพีพัฒน์

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

ภายหลังย้ายไปก่อสร้างวัดใหม่ทางฝั่งตะวันออกของคลองระพีพัฒน์ โดยมี  ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา จอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม (จอมพล ป.) อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมอดีตคณะรัฐมนตรี คณะผู้ศรัทธาร่วมกันหาทุนทรัพย์ก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เสนาสนะต่าง ๆ 

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

และอัญเชิญรูปหล่อพระพุทธชินราชจำลองจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก มาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถเมื่อปี พ.ศ. 2490 และเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดสันติวิหาร” จากนั้นมาศาสนาสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่โดดเด่นคือ พระพุทธชินราชจำลอง พระประธานในอุโบสถมหาอุด (ไม่มีประตูหลัง) มณฑปพระสิวลีมหาเถร หอระฆังเก่าและศาลาเก๋งจีนเก่าแก่คู่วัด

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

วันนี้วัดสันติวิหารกลายเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนและผู้ศรัทธา ด้วยบารมีของ พระครูอาคมสิทธิสุนทร หรือ พระครูปลัดวิชัย ปัญญาทีโป เจ้าอาวาสผู้ปกครองวัด ในแต่ละวันมีญาติโยมแวะเวียนไปทำบุญไม่ขาดสาย

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

พระครูอาคมสิทธิสุนทร (พระครูปลัดวิชัย ปัญญาทีโป) ภูมิลำเนาเป็นชาว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชื่นชอบวิชาอาคมแต่วัยเยาว์ สมัยนั้นเขมรยังรบกันทุกวัน อาชีพหลักของครอบครัวคือ ซื้อขาย-แลกเปลี่ยนปลอกกระสุนปืน และโลหะชนิดต่าง ๆ ทำให้พบปะทหารเขมรทุกวัน เห็นทุกคนแขวนตะกรุด ผูกผ้ายันต์ดูขลังดี

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

จึงขอตามไปเรียนวิชากับฆราวาสชาวเขมรผู้เรืองเวทย์ขณะอายุเพียง 13 ปี หัดท่องมนต์และเล่าเรียนเขียนอักขระขอมจนชำนาญแล้วไปบรรพชาเป็นสามเณรเรียนวิชาเพิ่มเติมที่สำนักพระอาจารย์เป่าเชียน ภิกษุเรืองอาคมชาวเขมร อยู่นครวัด-นครธมนานถึง 7 ปี ระหว่างนั้นได้ติดตามอาจารย์ไปทำพิธีที่ปราสาทนครวัดบ่อย เห็นอักขระยันต์เขมรโบราณมากมายจนจำได้ติดตา

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

ครั้นอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านก็กลับบ้านเกิด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทุกคนในครอบครัวตกใจมาก คิดว่าตายไปแล้ว ท่านก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดหัวหว้า อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อ พ.ศ.2535 โดยมี พระครูวิจัยธรรมคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา ปัญญาทีโป แปลว่า ผู้มีปัญญาดุจแสงสว่าง ปรนนิบัติรับใช้พระอุปัชฌาย์อยู่ 1 ปี ก็ไปช่วยสอนนักธรรม-บาลีที่วัดพราหมณี หรือวัดหลวงพ่อปากแดง พระอารามหลวง 1 ปี ก็กลับอรัญประเทศ พำนักอยู่วัดบ้านตุน กระทั่ง พ.ศ.2440 ท่านตั้งใจจะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างทางเกิดค่ำมืด แวะค้างแรมที่วัดสันติวิหาร ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี ยุคนั้น พระอธิการปรุง ยังเป็นเจ้าอาวาส คุยกันถูกคอ พระอธิการปรุงชวนให้อยู่ที่วัดสันติวิหาร ผ่านไปอีก 3 ปี พระอธิการปรุงมรณภาพ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสสืบมา

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

ขณะปกครองวัด พระครูอาคมสิทธิสุนทร (วิชัย ปัญญาทีโป) มุ่งมั่นพัฒนาวัดและใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาสร้างวัตถุมงคลระดมทุนทรัพย์มานับ 10 ปี ที่โด่งดังมากคือ ผ้ายันต์เทพอาถรรณ์ เหรียญยันต์จารมือรุ่นแรก (กฐิน 56) และรุ่น 2 (ยกช่อฟ้า 57) ตะกรุด 3 กษัตริย์จารมือ ตะกรุดทองคำ ตะกรุดเงิน ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ หนุมานไม้แกะรุ่น 1 (นะคงกระพันชาตรีมหายันต์พันปี) หนุมานไม้แกะรุ่น 2 ปลัดขิก เลสจารมือรุ่นมงคลเศรษฐี 46 เหรียญพระพุทธชินราชรุ่นฉลองกุฏิ ล็อกเก็ตรูปเหมือน (ใหญ่-กลาง-เล็ก) เหรียญรุ่นกฐิน 59 เหรียญรุ่นฉลองสมณศักดิ์ 60 รูปหล่อบูชา-เหรียญท้าวมหาพรหมสิทธิโชค ทุกรุ่นผ่านพิธีพุทธาภิเษกครบถ้วนตามตำรับโบราณจารย์

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี

นอกจากนี้น้ำมนต์พลิกชีวิตของ พระครูอาคมสิทธิสุนทร (วิชัย ปัญญาทีโป) ก็ได้รับการกล่าวขานไปทั่วสารทิศ ทั้ง นักการเมืองใหญ่ ศิลปินดารานักแสดง นักธุรกิจ พ่อค้า ข้าราชการผู้ใหญ่ ไปกราบนมัสการขอพรและรดน้ำมนต์แก้กรรม ขับไล่สิ่งอัปมงคล เกื้อหนุนดวงชะตาราศีดีนัก ล้วนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิจการและหน้าที่การงานเหลือเชื่อมาแล้ว

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร
วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

ตอนนี้ท่านพระอาจารย์ได้จัดสร้างวัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น”อุดมทรัพย์เพิ่มพูน” โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี เพื่อเป็นที่ระลึกงานสรงน้ำพระ 2564 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร ทุกองค์ตอกโค๊ดมีหมายเลขกำกับ มีราคาตามภาพด้านล่าง และติดต่อบูชาได้ที่วัด โทร.สอบถามเส้นทางได้ที่ 08-1946-3863 , 09-0117-0479

วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี
วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร
วัตถุมงคล รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่น"อุดมทรัพย์เพิ่มพูน" โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร วัดสันติหารสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วัดสันติวิหาร

ขณะนี้วัดสันติวิหารกำลังก่อสร้างวิหาร เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และรูปหล่อท้าวมหาพรหมสิทธิโชคขนาดใหญ่ เพื่อให้สาธุชนไปกราบไหว้ขอพร ซึ่งยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกมาก ทางวัดเปิดโอกาสให้สาธุชนร่วมบริจาคทำบุญกันและรับมอบวัตถุมงคลเหรียญท้าวมหาพรหมสิทธิโชคเป็นที่ระลึก

ผู้ศรัทธาคนใดจะไหว้พระทำบุญและขอพรพระอาจารย์ สอบถามเส้นทางได้ที่ 08-1946-3863, 09-0117-0479

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959