ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
อุทยานแห่งชาติพุเตย จับมือแนวร่วมทำแนวกันไฟ ควบคุมไฟป่า

นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หน.อุทยานแห่งชาติพุเตย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าได้ร่วมกับ นายโดม จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วยฯ และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟระดับชุมชน จัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า ตามนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในพื้นที่ ”ป่าสนสองใบ”

อุทยานแห่งชาติพุเตย จับมือแนวร่วมทำแนวกันไฟ ควบคุมไฟป่า

แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ของอุทยานแห่งชาติพุเตย สืบเนื่องจากมติที่ประชุมของศูนย์ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตย  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ได้วิเคราะห์สภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตย จับมือแนวร่วมทำแนวกันไฟ ควบคุมไฟป่า

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟในพื้นที่ ได้ทำการวิเคราะห์ความเสียหายของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ป่าสนสองใบ ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาพุเตย ใจกลางอุทยานแห่งชาติพุเตย  เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และหากไฟป่าเข้าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นสนสองใบ และระบบนิเวศเฉพาะ

อุทยานแห่งชาติพุเตย จับมือแนวร่วมทำแนวกันไฟ ควบคุมไฟป่า

 ป่าสนสองใบที่พบในอุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นป่าสนขนาดใหญ่ ที่มีความสมบูรณ์ของแม่ไม้ และเป็นป่าสนเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ซึ่งขึ้นเป็นกลุ่มมีความสวยงามมากกว่า 1,000 ต้น ด้วยลักษณะเฉพาะที่สามารถเจริญเติบโตในภูมิประเทศที่มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง ต่ำกว่า 1,000 เมตร คือความสูงเพียง 600-757 เมตร เท่านั้น

อุทยานแห่งชาติพุเตย จับมือแนวร่วมทำแนวกันไฟ ควบคุมไฟป่า

นับเป็นระบบนิเวศที่ความความโดดเด่นเฉพาะตัว  ซึ่งมีนักวิจัยได้เข้ามาทำการศึกษาวิจัยอย่างหลากหลาย โดยมีการศึกษาอายุของต้นสนสองใบ ซึ่งมีอายุมากกว่า 150 ปี โดยบางต้นมีอายุถึง 191 ปี นับเป็นทรัพยากรป่าไม้อันทรงคุณป่าในป่าภาคกลางของประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติพุเตย จับมือแนวร่วมทำแนวกันไฟ ควบคุมไฟป่า

ทั้งนี้ในหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าดังกล่าวได้เกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ ทำให้มีต้นสนขนาดใหญ่ล้มจำนวนหลาย ต้น และไม่มีอัตราการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ เนื่องจากกล้าไม้ที่เกิดขึ้นใหม่ถูกรบกวนจากไฟป่า ในปี 2564

อุทยานแห่งชาติพุเตย จับมือแนวร่วมทำแนวกันไฟ ควบคุมไฟป่า

อุทยานแห่งชาติพุเตย จึงได้ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าพุเตย ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ และจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ รอบบริเวณและภายในแต่ละเนินเขา เพื่อที่จะป้องกันไฟป่ามิให้เข้ามารบกวนระบบนิเวศป่าสนสองใบ  เพื่อคงรักษาสภาพป่าที่มีลักษณะระบบนิเวศเฉพาะให้คงอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษาเรียนรู้ของอุทยานแห่งชาติ ต่อไปในอนาคต

ทีมข่าว หนังสือพิมพ์ ประชาไทนิวส์ออนไลน์ สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959