ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ธารน้ำใจ  เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสมาชิก นำถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือไปมอบให้แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและมีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

ในชุมชนบ้านแม่ลำไย จำนวนกว่า 50 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.20 น. ที่ ชุมชนบ้านแม่ลำไย ตั้งอยู่เชิงสะพานสมเด็จพระสังฆราช ฝั่งสนามกีฬาฯ เทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิต รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดถุงธารน้ำใจ พร้อมด้วย เงินช่วยเหลือ ไข่ไก่ และกับข้าว ไปมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน ตกงานและฐานะยากจน  จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในชุมชนบ้านแม่ลำไย จำนวนกว่า 50 ครัวเรือน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการประกาศปิดสถานประกอบการบางแห่งเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนเป็นอย่างมาก

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีการออกแจกสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้และมีฐานะยากจน โดยได้มีการออกพื้นที่ไปในทั้ง 13 อำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอยู่ในขณะนี้

สำหรับชุมชนบ้านแม่ลำไย หรือ ที่เรียกกันว่า บ้าน 60 หลัง ตั้งอยู่ที่ บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระสังฆราชฯ ตรงข้ามสนามกีฬาสมเด็จพระสังฆราช ตำบลบ้านเหนือ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนผู้ที่อาศัยบนแพย้ายขึ้นมาอยู่บนบก รวมทั้งสิ้น 60 ครัวเรือน 

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี จัดระเบียบแพทำให้แม่น้ำแควมีความสวยงาม ส่วนการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านแม่ลำใย” นั้น เนื่องจาก คุณลำใย สิริเวชชะพันธ์ ได้เสนอตัวรับเลี้ยงอาหาร น้ำดื่มให้กับจิตอาสาที่มาร่วมสร้างบ้านแห่งนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว ภาพ – พล ภูมิภาค ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959