ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2564 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณหน้าอุทยานสัจจะและกตัญญู จังหวัดสุพรรณบุรี (อนุสาวรีย์ นายบรรหาร ศิลปอาชา) ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ประธานโครงการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน  มอบหมายให้กลุ่มคุณทิ้งเราเก็บ

ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำความสะอาด อนุสาวรีย์รำลึกวันคล้ายวันเกิด บรรหาร

นำโดย นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศบาลตำบลท่าระหัด ในฐานะเลขานุการโครงการฯ  นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุพรรณบุรี(ทสจ.) นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผอ.กกท.ภาค 2 สุพรรณบุรี นำเยาวชน ประชาชน พนักงาน บริษัท ชมเดือนคอมเพล็กซ์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหน้าอนุสาวรีย์ นายบรรหาร เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันเกิด 19 สิงหาคม 2564 โดยปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำความสะอาด อนุสาวรีย์รำลึกวันคล้ายวันเกิด บรรหาร

ดร.อุดม กล่าวว่า วันที่ 19 ส.ค.64 เป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายบรรหาร ศิลปอาชา  ตนเห็นว่าเมื่อครั้งนายบรรหาร ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้อุทิศเวลาทั้งชีวิต ในการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด นายบรรหารให้ความสำคัญอย่างมาก

ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำความสะอาด อนุสาวรีย์รำลึกวันคล้ายวันเกิด บรรหาร

เมื่อมาราชการที่สุพรรณบุรี ถ้าพบเห็นขยะตกหล่นบริเวณใด จะบอกให้คนขับรถจอด และลงไปเก็บด้วยตนเอง สร้างความประทับใจให้แก่ชาวสุพรรณบุรีที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ตนในฐานะประธานโครงการการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 12 ครั้ง จนได้รับคำชมเชยจากทุกฝ่ายว่าเป็นโครงการที่ดี และทำจริง ประชาชน เยาวชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกครั้งที่จัดโครงการฯ

ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำความสะอาด อนุสาวรีย์รำลึกวันคล้ายวันเกิด บรรหาร

เห็นว่า นายบรรหาร เป็นผู้ที่รักษาความสะอาด จึงนำเยาวชน ประชาชน มาจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่บริเวณโดยรอบ เพี่อระลึก ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สืบทอดเจตนารมณ์ ที่พัฒนาสุพรรณบุรีในทุกด้านให้มีความเจริญใน และสำนึกในบุญคุณของฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ที่มีคุณาประโยชน์แก่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมหาศาล จึงชวนกันไปทำความสะอาดบริเวณอนุเสาวรีย์ ท่าน ให้สะอาดสวยงาม ถึงแม้ว่าเจ้าของพื้นที่จะดูแลอย่างดีแล้วก็ตาม การที่ชาวสุพรรณได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อฯพณฯ ท่าน ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสุพรรณบุรี

ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำความสะอาด อนุสาวรีย์รำลึกวันคล้ายวันเกิด บรรหาร

            ดร.อุดม กล่าวต่อว่าตนยังจำคำพูดบางช่วงบางตอน ของนายบรรหาร ที่น่าจดจำ สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า”ผมมาจากดิน ผมก็ต้องไปจากดิน คนเรานั้นมีแต่ตัว เงินทองเป็นสิ่งนอกกลาย แต่ว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติ ผมจะต้องทำอย่างยิ่ง” ตนเองจำคำนี้มาโดยตลอดและจะถือปฏิบัติตามเพื่อบ้านเมืองและเพื่อประเทศชาติ ดร.อุดม กล่าว

เปิ้ล ซีโฟร์ ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959