ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

จากสถานการณ์  การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ศูนย์ปฏิบัติการฯ COVID – 19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 เม.ย. 2564  พบผู้ป่วยรายใหม่  16 ราย  มีทั้งผู้สัมผัสกับพนักงานห้างสรรพสินค้า  และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันติดด้วยอีก 1 ราย  รวมผู้ป่วยยืนยัน 

พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

จากการระบาดระลอกใหม่ สะสม 263 ราย  รอบ  1 เมษายน-ปัจจุบัน  รวม  230 ราย รักษาอยู่ 132 ราย รักษา หาย 131 ราย

พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

ทางด้าน พล.ต.ต.ชมชวิน ปุระธนานนท์ ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี และ พ.ต.อ.ธนเดช  ตันติอาภา รอง ผบก.ได้ร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท  ผ่านทาง พ.ต.อ.กฤศ จันทร์สว่าง ผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี  เพื่อส่งมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

หลังผลตรวจยืนยันมีเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับ สภ.เมืองสุพรรณบุรี  ติดโควิด 1 ราย  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและ เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

พร้อมกับประสานหน่วยงานเข้ามาสอบสวนโรค หากมีการพบว่าผู้ใดมีความเสี่ยงสูงจะให้ดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

ซึ่งที่ผ่านมาทางสถานีตำรวจ ทุกแห่งใน สังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ แต่หลังพบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเราติดโรคโควิด19 จึงสั่งการให้ทุกโรงพักเข้มงวดมากขึ้น 

พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

พร้อมกับการ หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในจุดสัมผัสให้บ่อยมากขึ้น  เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่จะมาติดต่อราชการด้วย 

พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

โดยวันนี้ ทาง พล.ต.ต.ชมชวิน ปุระธนานนท์ ผบก. ภ.จว.สุพรรณบุรี    ได้รับมอบหน้ากากอนามัย และ เจลแอลกอฮอ  จาก ตัวแทนพระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระลอย และตัวแทน กต.ตร.จ.สุพรรณบุรี 

พบตำรวจสุพรรณบุรี ติดโควิด ผบก.ช่วยเหลือ พร้อมสั่ง โรงพักฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

เพื่อแจกจ่ายไปตามสถานีตำรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

รัชนีกร โพธิ์ไพจิต  สุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959