ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อุบลราชธานี…อาชีวะอุบลฯมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 45 แห่ง และลงนาม MOU 15 แห่ง เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ
…เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ลงนามความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว กิจกรรมในช่วงแรกเป็นพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 45 แห่ง อาทิ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร สวนสัตว์อุบลราชธานี บริษัท พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ จำกัด สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น โดยมี นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 นายชาตี ปุระมงคล รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการทั้ง 45 แห่ง จากนั้นเป็นพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสถานประกอบการทั้ง 15 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นำนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาและในสถานประกอบการร่วมกัน ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้จัดนิทรรศการ สาธิตและแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่ได้เปิดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารในสถานประกอบการแต่ละแห่งได้รับชมในครั้งนี้ด้วย สำหรับปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและต่างจังหวัดแล้วมากกว่า 200 แห่ง และกำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีเป็นประจำทุก ๆ ปี

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959