ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อเวลา 09.00น.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบริจาคโลหิต ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจนำโดย น.ส.วรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจและ นาง ศิริพร กฤชสินชัย กรรมการเหล่าการชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในครั้งนี้โดยมีนักเรียนที่อายุเกิน 18 ปีเข้าร่วมบริจาคจำนวนกว่า 150 คน

ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาติ กลุ่มวิทยาลัยไทย-เทค และ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกหกรณ์ ได้มีความตะหนัก ต้องการปลูกจิตสำนึกและจิตอาสาในเป็นผู้ให้ มีความเสียสละและช่วยเหลือชีวิตกับผู้ที่ต้องการโลหิต

จึงได้เก็บโลหิตไว้ที่โรงพยาบาลอยุธยา ผู้ที่เข้าบริจาคโลหิตได้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและ60ปีถ้ามีความต้องการโลหิตเพื่อนำให้กับผู้ที่ต้องการ ได้ที่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959