ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

รายงานความสำเร็จ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันนี้เวลา ๑๔,๐๐ น. ณ.ห้องตามศาสตร์พระราชา ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบให้ท่านนายอำเภอหัวหิน นาย รุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดย ผอ.คัมภีร์ สายะสนธิ ( ผู้ลงนาม) กับ สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดประจวบฯ โดย นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ลงนาม) ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอและพื้นที่และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานนี้นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้นำสับปะรดผลสด และผลิตภัณฑืสับปะรดพันธุ์เพขรบุรั ๑
รวมทั้งกุ้งล็อบสเตแร์น้ำจืด ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามาจัดแสดง ให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในงานแถลงข่าวด้วย…..

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959