ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สนองนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สู้วิกฤตโควิด 19 นายธนณัฏฐ์  ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด 19 โดยการจัดประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนของอำเภอพนมทวน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของ ไว รัส โควิด 19

เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งด่านคัดกรอง ตรวจเช็ควัดอุณหภูมิ เพราะ อำเภอพนมทวน เป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อ กับจังหวัดสุพรรณบุรี จึงต้องคัดกรองอย่างระเอียด เพื่อไม่ให้จังหวัดใกล้เคียง และคนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเชื้อไปแพร่ระบาด ที่สำคัญรู้สึกห่วงใยชาวบ้านพี่น้องอำเภอพนมทวน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สู้ไปด้วยกัน รวมแรง รวมใจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอำเภอพนมทวน ร่วมรับการสนับสนุนการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพื่อการยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิด มีใช้งานอย่างเพียงพอตาม ต.พนมทวน อ.พนมทวนกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวนยังได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ด่านจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อม กับสั่งเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามชุมชนต่างๆที่สุ่มเสี่ยงที่มีประชาชนแออัด  และเดินสายแจก แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  วิด 19  ให้ชาวบ้าน และให้คำแนะนำมาตรการการตั้งด่านจุดตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่

โดยมี อปท. ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.และ อสม. ร่วมตรวจคัดกรอง ที่จุดตรวจคัดกรองบ้านตลาดเขต ตำบลรางหวาย อำกอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้นายอำเภอพนมทวน ยังได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านและประชาชนในการป้องกันตนเอง ด้วยการหมันการลงมือ และสวมหน้ากากอนามัยพร้อมทำความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชน ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

และในวันที่ ๑๐ เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลพนมทวนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลพนมทวน ในพิธีคาราวานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด 19 ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลพนมทวนด้วย

การแจกข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนอยู่กับบ้าน โดยเฉพาะในครัวเรือนที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน หรือผู้ที่ยากจนไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส ควิด 19 ขึ้นในวันนี้ ตามนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนจนครบทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพนมทวนอีกด้วย

พล ภูมิภาค นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959