ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  เดินทางไปมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  เดินทางไปมอบข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 900 ซอง ให้มูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยมีนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

ในการนี้นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยกล่าวว่า ในวิกฤตแบบนี้การสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ทุกคนก้าวเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล ในวันนี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงได้นำสิ่งของมาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้เพื่อนคนตาบอดด้วยกันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนช่วยเหลือให้คนพิการทางการเห็นได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเป็นสิ่งของ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสะผม  ฯลฯ สามารถเดินทางมาบริจาคด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 7/334 หมู่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 หรือ หากท่านใดจะร่วมบริจาคเป็นเงินก็สามารถบริจาคได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นจูรี่ เลขที่บัญชี 4810140024 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0983341321 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องขอขอบพระคุณทุกทุกน้ำใจที่ได้ร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้

สมศักดิ์ ประชาไทนิวส์ออนไลน์ Cr.ข่าว : PR.Nont 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959