ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

วันนี้ 7 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานการกุศล โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้ก้การต้อนรับ ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานการกุศล โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้นำศาสนาอิสลามหลายจังหวัด และผู้นับถือศาสนาอิสลาม เข้าร่วมงานดังกล่าว

ซึ่งการจัดงานการกุศลครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การทำบุญขอพรให้แก่ผู้ก่อตั้งสถาบัน และผู้มีเกียรติที่ได้เสียชีวิต กิจกรรมทดสอบทางวิชาการ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี การออกร้านจำหน่ายเพื่อหารายได้ การจัดโต๊ะจีนการกุศล การจัดเลี้ยงน้ำชาการกุศล การแสดงของนักเรียน เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรียนสายศาสนา (ปอเนาะ) หอกพักนักเรียน และบำรุงการศึกษาต่างๆ งบประมาณ 40 ล้านบาท

โรงเรียนท่าอิฐศึกษานั้น เปิดทำการเรียนการสอน มาแล้ว 47 ปี โดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา บูรณาการ กับสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 1,750 คน

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

Cr.@ป.โดม (ภักดีรัฐ)

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959