ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อุบลราชธานี … รอง ผวจ.อบ.เปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและปล่อยพันธ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศล…เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภายหลังพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้นได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่หน่วยงาน นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชน
จากนั้น นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้เดินทางไปยังสวนสาธารณะเศรษฐเศรณีย์ ชุมชนชลประทาน เพื่อทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ สนับสนุนตามโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมกับกรรมการชุมชน และชาวชุมชนชลประทาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี, สำนักงานกศน.อำเภอวารินชำราบ และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959