ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

การแข่งขันกีฬาสีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

วันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00น.นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผอ.พจน์สรรค์ โภชนาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการการปากช่อง คณะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง คณะสื่อมวลชนหลายสำหนัก และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก

วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน เพื่อพัฒนทักษะการแข่งขันกีฬาและการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจริยธรรม รู้รักสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นรากฐานของการสร้างทักษะการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

การแข่งขันกีฬาสีภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง ดำเนินการ แข่งขันเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา2562นี้ได้กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ฟุตชอล ตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง และแชร์บอลและสิ่งสำคัญยิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาคือกองเชียร์ ซึ่งการเชียร์ในปีนี้ได้นำชื่อผลไม้ของดีเมืองปากช่องมาเป็นหัวข้อหลัก

และคำขวัญประจำคณะสี ดังนี้ สีเขียว น้อยหน่า เก่งกล้า คว้าชัย สีม่วง พวงองุ่น มุ่งลุ้น ชนะชัย สีแดง ทับทิมยิ้มรับชัยร่วมแรงใจ สู่ชัยชนะ สีเหลือง ข้าวโพด โดดเด่น ชิงชัย นักกีฬา กองเซียร์ทุกคณะสีและการแข่งขันกีฬาสีภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่องประจำปีการศึกษ 2562

ตระเวนข่าว นสพ.ประชาไท
ศุภเดช ธนูศร รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959