ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป การดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของลิงเขาช่องกระจก แก่ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ คณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ และคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส
ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ เขาช่องกระจก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
กิตติ นสพ.ประชาไท รายงาน
Cr. ภาพ/ข่าว ที่ทำการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959