ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“อำเภอไทรงาม กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน”เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ.หอประชุมอำเภอไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม เป็นประธาน เปิดโครงการบรูณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2561พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ และในกิจกรรมครั้งนี้ นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะ และได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และได้มอบถุงผ้าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ป้อม จันทรังษ์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959