ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง

ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง ที่ได้รับรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น” ประจำปี 2560 สาขาการป้องกันการทุจริต จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
สมชาย สิงห์โตทอง หัวหน้าข่าวภาค7

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959