ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

19/09/60 นายไพรัตน์ จันทรหอม นายอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ สจ.เขตไทรน้อย เข้าหารือกับประธานบริษัทซูเลี่ยน ในเรื่องการช่วยเหลือสังคมในเขตบางบัวทองซึ่งในการหารือกันครั้งนี้นับว่าเป็นผลดีต่อสังคมเพราะทางท่านประธานได้เห็นดีด้วยและพร้อมจะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆที่สามารถช่วยเหลือได้
เบิ้ม/เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959