ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มรภ.กรุงเก่า เททองหล่อสำริด พระพุทธรูปบูชา รุ่นประวัติศาสตร์ ”พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล” 3 ศิลปินแห่งชาติร่วมงานศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2561 บริเวณ ที่ วัดบรมพุทธาราม ภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เททองหล่อ สำริด พระพุทธรูปบูชา รุ่นประวัติศาสตร์ ”พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล” พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา 3 ศิลปินแห่งชาติ มีอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ มาร่วมกล่าวบทกวี อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากล บรรเลงขลุ่ยสรรเสริญพระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ มาร่วมวาดภาพบันทึกวันแห่งการก่อกำเนิด พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ชมรมอาจารย์และข้าราชการ กพ.อาวุโส นิสิตนักศึกษา มหาวิทยายาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกสโมสรไลออนส์ ร่วมงานอันศักดิ์สิทธิ์อย่างคับคั่ง”พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล” คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์ที่จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาอันทรงคุณค่า ที่เต็มไปด้วยศิลปะที่มีความงดงามทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งมีรูปลักษณ์ปฎิมากรรมอันงดงาม ถอดจากรหัสชื่อเมืองจนกลายเป็นนามองค์พระที่เป็นมงคล สำหรับที่มาที่ไปของการตั้งชื่อ “พระพุทธศรีอยุทยารัตนมงคล” คำแรกคำว่า “พระพุทธ” มีที่มาจากพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ คำว่า “ศรี” มาจาก พระศรีสรรเพชญดาญาณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ คำว่า “อยุทยา” มาจากชื่อเต็มกรุงศรีอยุธยา ว่า “กรุงเทพทราวดีศรีอยุธยา” ความเป็นมาอยู่ในพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ตามคำบอกเล่าของฤษีว่า ชื่อทราวดีพนาสณฑ์ ต้นฉัตรพระศุลีเป็นหลัก อยู่บูรพาหน้าศาลเทพารักษ์ ต้องด้วยลักขณาธานี รูปจะบอกนามเมืองไว้ ให้เป็นมงคลเฉลิมศรี จงเอาสมญาป่านี้ กับนามเราทั้งสี่ผสมกัน ซึ่งชื่อของฤาษีสี่ตน ได้แก่ อจนคาวี ยุคอัคระ ทหะ ยาคะ แล้วเอาคำต้นของสี่ชื่อ มารวมกันเป็นอยุทยา ในปัจจุบันเขียนว่า อยุธยา คำว่า ”รัตน “ มาจากพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงวรวิหาร และคำว่า “มงคล” มาจากพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร อีกทั้งยังตรงกับอายุของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่ยาวนานถึง 111 ปี และยังตรงกับอายุของกรุงศรีอยุธยาที่ยาวนานมาถึง 666 ปีด้วย นับเป็นตัวเลขที่งดงาม โดยการตั้งนามขององค์พระ รวมเป็น พระพุทธศรีอยุธยารัตนมงคล” ซึ่งเป็นความงดงามของพระพุทธรูปองค์นี้
อาจารย์ ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ไม่มีอะไรเยียวศิลปะได้เท่ากับ ศิลปะ สิ่งที่ยืดยาวยืนยาวที่สุดก็คือศิลปะ ส่วนมนุษย์นั้นความดี ความงาม ความจริง ความบกพร่อง ความผิดพลาดก็ได้ละลายหายไปกับกาลเวลา ปัจจุบันสิ่งที่ยืนยันความเป็นมรดกโลก เป็นมรดกเรานั่นก็คือศิลปะอย่างเดียว เราเห็นเงาของประวัติศาสตร์ เราต่างซาบซึ้ง แต่จะทำอย่างไร เราจะฟื้นฟูจิตเนรมิตอยุธยาขึ้นมาใหม่อย่างทีละก้าวอย่างทีละขั้นตอน คนเราเกิดมาต่างก็มีเกิด แก่ เจ็บ และดับไป ที่เหลือไว้เป็นมรดกให้รุ่นลูกรุ่นหลาน ได้ชื่นชมเคารพบูชา คือศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในการประกอบพิธีเททองหล่อสำริด พระพุทธรูปบูชาในวันนี้ถือเป็นวันดีวันธงชัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรค่ากับกรุงศรีอยุธยา ราชธานีเก่า ที่ๆจะเป็นสภาวะที่จะนำไปสู่การค้นหา การปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นสาระใหญ่การดำเนินชีวิต ในวิถีของชาวพุทธในการหล่อสำริดในวันนี้ได้นิมนต์ผู้ทรงสมศักดิ์จากวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จำนวน 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันถวายภัตตาหารปิ่นโต จตุปัจจัย และตาลปัตร

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959