ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 15.30 น.พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี
ผบก.ศฝร.ภ.7, พล.ต.ต.สุพัฒน์. เชยชิด ผบก.อก.ภ.7 , พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.7 ,พ.ต.อ.ชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7 ,พ.ต.อ.อดิศักดิ์ บุญทัน ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7 , พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ. บก.อก.ภ.7 , ศฝร.ภ.7 , คณะครู รร.วัดเสนหา และ นักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมโครงการจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959