ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร (จำนวน 1,500 ชุด) คิดเป็นมูลค่า 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใน อ.นายูง อ.น้ำโสม อ.บ้านผือ จ.อุดรฯ

โดยมีคุณสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมฯ พร้อม คณะกรรมการฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้ โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยกรรมการฯ ผู้บริหารฯ พนักงานฯและอาสาสมัครมูลนิธิฯ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย สายด่วน 1418

สุรเชษฐ นสพ.ประชาไท รายงาน

Cr.ภาพ-ข่าว เปิ้ล กู้ภัย 151 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959