ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิมหาสารคามการกุศล จ.มหาสารคาม คุณ เสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ และคุณสมเพ็ชร์ งามศิริจิตต์ ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศล จ.มหาสารคาม พร้อม คณะกรรมการฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธีแจกจ่ายครั้งนี้

ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร (จำนวน 1,000 ชุด) คิดเป็นมูลค่า 500,000บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ใน อ.นาเชือก อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยมีคุณเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม  โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยกรรมการฯ ผู้บริหารฯ พนักงานฯและอาสาสมัครมูลนิธิฯ

สุรเชษฐ นสพ.ประชาไท รายงาน

Cr.ภาพ-ข่าว เปิ้ล กู้ภัย151 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย สายด่วน 1418

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959