ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  ถวายแด่และพระสงค์ ที่ วัดมเหยงคณ์ เพื่อร่วมสมทบทุนในสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะเมื่อเวลา 12.30 น. คุณสิริพรรณ จันทร์อริยะโสภณ ประธาน บริษัท สิริโรจน์ทิพย์ 9999(ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  ถวายแด่และพระสงค์ ที่ วัดมเหยงคณ์  ตำบล หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถวายผ้าพระกฐิน และเครื่องบริวารพระกฐิน ได้แก่  บาตร  เครื่องอัฐบริขาร  ตาลปัตรฯ เครื่องไทยธรรม  และได้ถวายจตุปัจจัย และเงินบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนในสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ วัดมเหยงคณ์เป็นพุทธศาสนาสถานะประกอบสังฆกรรมประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปล้ำค่าควรแก่การสักการะสูงสุด ยังจะเป็นการสืบสานเอกลักษณ์ภูมิปัญญาที่เป็นเลิศอันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าซึ่งมีความงามวิจิตรแห่งสถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยาในฟื่นคืนกลับมา เพื่ออนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยที่มีศิลปวัฒนธรรมล้ำเลิศ หล่อหลอมดวงจิต น้ำใจ ให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ความสงบ ร่มเย็น เป็นสุข เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น 

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959