ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยรังสิตตั้ง อยู่ภายในโครงการหมู่บ้านเมืองเอก บนถนนเอกประจิม อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา

มหาลัยรังสิตได้มอบรางวัลสุริยเทพทองคำให้แก่ นายวิเชียร ชิณวงษ์ วีรบุรุษแห่งทุ่งใหญ่นเรศวรฯ คดีเสือดำเชิดชูเกียรติการเป็นข้าราชการที่ดี ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ในพิธีประสาทปริญญาประจำปีพุทธศักราช 2564

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา

เมื่อเวลา 09.00 น. ขบวนนักศึกษา เดิน เข้าในพิธีรับปริญญา อันทรงเกียรติ ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลันรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัยมาตังคสมบัติ เป็นประธาน ในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4333 คน ทั้งนี้ ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธี ประสาทปริญญา อาทิ

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา

1.นางสาวดาวิกา โฮร์เน่(ใหม่) ปริญญาโทวิทยาลัย นิเทศศาสตร์ มหาลัยรังสิต 2.นางสาวนงนภัส ผ่องศรี(จูจุ๊) สาขา วิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาลัยรังสิต 3.นายภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ (โดนัท)สาขา วิชา การภาพยนตร์ดิจิทัลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาลัยรังสิต 4.นายนเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ (พูม) สาขาวิชานิเทศศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติมหาลัยรังสิต 5.นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม นิดา) สาขาวิชาผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา

และทางมหาลัยวิทยาลัยรังสิต ได้ให้โอกาสกับ ต่างชาติที่ เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ ได้ใช้สัญชาติไทย และเข้ามาศึกษาในมหาลัยรังสิต จนได้เป็นบัณฑิตเกียรตินิยม และสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัว และในการรับปริญญาครั้งนี้ มีพี่น้องชาวมอญ ก็ได้มาร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต ที่เข้ามาศึกษา และเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา

ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถาม คุณพ่อ ธเนศ และคุณแม่มิตรตา และรวมทั้งบัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ว่าความเป็นมา ความเป็นอยู่ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง และได้รับคำตอบ จากบัณฑิตและครอบครัวและญาติพี่น้องปราบปลื้มและยินดีที่ประเทศไทยได้ให้ความอบอุ่น และได้ให้ความรู้ เปรียบเสมือนบ้านเกิด ที่จะหาที่ใดเปรียบได้ และได้ขอขอบคุณประเทศไทย และครูบาอาจารย์ ที่ให้โอกาส จนได้รับปริญญา และก็ขอขอบคุณพ่อคุณแม่ ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีทุกวันนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ พ่อแม่ ที่สอนให้เป็นคนดีและให้รักแผ่นดินไทยมากๆ

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2564 มี ชาวมอญ บัณฑิต ชายชาญ กล่อมน้อย ร่วมรับปริญญา

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959