ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันพุธทึ่ 25 ต.ค. 60 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 , พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7 นำกำลังข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 500 คน ทำจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบภายนอกรั้ว ตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมือง จ.นครปฐม

สุรเชษฐ ประชาไทรายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959