ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น “ประวัติศาสตร์ตำรวจ” เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสี ทรงมีพระเมตตาประทานไฟพระฤกษ์ จุดเทียนชัยพิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โดยมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัยไฟพระฤกษ์และ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ประธานฝ่ายฆราวาส นำธูปเทียนแพรกราบนมัสการเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป พระสงฆ์สวดมหานาค 4 รูป จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร ร่วมประกอบพิธีฯ

พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

ในพิธีได้เชิญพระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย หลวงปู่ตี๋ ปวโร วัดดอนเนรมิตร จ.ชัยนาท หลวงปู่สิงห์ ฐิตจิตโต วัดเขาหวาย จ.ระยอง พระครูอุดม ภาวนาภิมุต (หลวงพ่อเพย) วัดบึง จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูอาคม สิทธิสุนทร (อาจารย์วิชัย) วัดสันติวิหาร จ.สระบุรี พระใบฎีกาเจริญศักดิ์ สิริภทโท (ครูบาอ๊อด) วัดดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ พระครูโสภณ สันติคุณ (อาจารย์หน่อย) วัดหัวคุ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา พระอาจารย์วีรพล มหาสกโก วัดตลิ่งชัน จ.สระบุรี พระครูพิสิฐสรภาณ (อาจารย์หย่ง) วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงปู่เฮง ปภาโส วัดพัฒนาธรรมาราม (วัดบ้านด่านช่องจอม) จ.สุรินทร์ พระโสภณ ถิรคุณ (หลวงพ่อสุนทร) วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ หลวงพ่อชัชวาลย์ จันทโชโต วัดบ้านปูน จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อสมบูรณ์ รตนญาโน วัดหงษ์รัตนารามฯ จ.กรุงเทพมหานคร พระครูปืน วัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยาพระครูอุดมนวการ (หลวงพ่อชัย) วัดบ้านแดง จ.พระนครศรีอยุธยา พระปลัดนิวัฒน์ อภิญจโน วัดเชิงเขา จ.สระบุรี พระครูใบฎีกาจีระพงษ์ ธีรวโร วัดจอมเกษ จ.พระนครศรีอยุธยา พระปลัดชิษณุพงศ์ (อาจารย์เต๋า) วัดสุวรรณเจดีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา พระอาจารย์สุเทพ สุทธสีโล (อาจารย์อึ่ง) วัดเวตวันธรรมาวาส (เชิงหวาย) จ.กรุงเทพมหานคร พระอาจารย์องค์ต๊ะ วัดสมณานัมบริหาร (ญวณสะพานขาว) จ.กรุงเทพมหานคร พระครูสุธรรมจริยาภิรมย์ (อาจารย์จา) วัดคฤหบดี จ.กรุงเทพมหานครพระอาจารย์ปฎิภาณ สุรปฎิภาโน วัดราชาธิวาสวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร พระมหาเป็นหนึ่งสุนทรเมธี วัดบรมวงศ์อิศวราราม จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (หลวงพ่อสะอาด) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ หลวงพ่อสวง วัดเขาพระ จ.ลพบุรี

พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

ในการนี้ ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี นายสัญญา บุญหลง นายก อบจ.สระบุรี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอหนองแค นายไพฑูรย์ คุปตะพันธ์สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์ นายบัญชา ไพบูรณ์ภิญญาเลิศ ประธานมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จฯ คุณแช่มช้อย ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.การช่าง นายปริญญา มานะกิจจงกล ประธาน กต.ตร.สภ.หหนองแค คุณธนัตน์นันท์ ทิคเพ็น กต.ตร.สภ.หนองแค นายธนาพสิษฐ พงษ์สุภาฉันทชา กต.ตร.สภ.หนองแค คุณแววตา หัฏฐะพงศ์ กต.ตร.สภ.หนองแค นายณรงค์ศักดิ์ ชัซวาล กต.ตร.สภ.หนองแค ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล กต.ตร.ภ.จว.สระบุรี นายวิวัชร แก้วมงคล กต.ตร.ภ.จว.สระบุรี คุณรจนา เพิ่มพูน กต.ตร.ภ.จว.อยุธยา พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.หนองแค เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

ทั้งนี้ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.หนองแค ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบโฉนดที่ดินจากนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค นายปริญญา มานะกิจจงกล ประธาน กต.ตร.สภ.หนองแคและคณะผู้จัดสร้างวัตถุมงคล ซึ่งรายได้มาจากการจำหน่ายวัตถุมงคล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินด้านข้าง สภ.หนองแค เพื่มเติม จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ให้แก่ทางราชการ สถานีตำรวจภูธรหนองแค เพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เพื่อบริจาคแก่สาธารณกุศลตามสมควร ตลอดจนสนับสนุนมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จฯ และได้ทำการโอนเป็นของราชการและส่งมอบที่ดินอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

สำหรับวิหารหลวงพ่อฯ ตามประวัติ “หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์” เป็นพระพุทธรูปดิน ประดิษฐานอยู่ริมคลองคลองระพีพัฒน์ ฝั่งขวา ที่เป็นคลองชลประทาน ที่ขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 12 ค่ำ ปีกุน เดือน 12 พ.ศ. 2502 ตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา ซึ่งคลองระพีพัฒน์ ถือเป็นสายน้ำสำคัญที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สืบเนื่องจากวันที่ 11 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น “ประวัติศาสตร์ตำรวจ” อ.หนองแค จ.สระบุรี

พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

ต่อมาในวันที่ 12 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัยไฟพระฤกษ์และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ประธานฝ่ายฆราวาส นำธูปเทียนแพรกราบนมัสการเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป พระสงฆ์สวดมหานาค 4 รูป จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร ร่วมประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จฯ

พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

ในพิธีได้เชิญพระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ประกอบด้วย พระธรรมวชิรเมธี (หลวงพ่อมีชัย) วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร พระครูโกศลสุภกิจ (หลวงพ่อจำนง) วัดวังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) วัดบางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ หลวงปู่ลอง สิริธโร วัดวิเวกวายุพัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูรัตนสิกขการ (พ่อท่านสูติ) วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ (ในเตา) จังหวัดตรัง พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง) วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่พระอารามหลวง จังหวัดสมุททรสงคราม พระครูวิมลญาณอุดม วิ. (หลวงพ่อติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี พระครูพิพัฒน์กิตติสาร (หลวงพ่อสวง) วัดเขาพระ จังหวัดลพบุรี พระครูวิสิฐชัยคุณ (หลวงพ่อเกาะ) วัดท่าสมอ จังหวัดชัยนาท พระครูสรพาจน์โฆสิต (หลวงพ่อหนุ่ม) วัดศีรษะเกษ จังหวัดสุพรรณบุรี พระครูสารธรรมนิเทศ (หลวงพ่อทิน) วัดชายนา จังหวัดเพชรบุรี พระครูสมุห์ คำนวณ ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อนวณ) วัดแก้วเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม พระครูสิทธิสารโสภิต (หลวงพ่อต๋อง) วัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี พระอาจารย์ ดิเรก อนุตตโร วัดหนองทราย จังหวัดสุพรรณบุรี พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อสมชาย พุทธสโร วัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วุฑฒิโก วัดอาวุธวิกสิตาราม จ.กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายสมภพ สมิตะสิริ รอง ผวจ.สระบุรี พล.ต.คณธัช มากท้วม ผบ.มทบ.18 พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี คุณศิริรัชต์ มีสติ ประธานแม่บ้าน ภ.จว.สระบุรี นายสัญญา บุญหลง นายก อบจ.สระบุรี นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอหนองแค นายไพฑูรย์ คุปตะพันธ์สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์ นายบัญชา ไพบูรณ์ภิญญาเลิศ ประธานมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จฯ คุณแช่มช้อย ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.การช่าง นายปริญญา มานะกิจจงกล ประธาน กต.ตร.สภ.หหนองแค คุณธนัตน์นันท์ ทิคเพ็น กต.ตร.สภ.หนองแค นายธนาพสิษฐ พงษ์สุภาฉันทชา กต.ตร.สภ.หนองแค คุณแววตา หัฏฐะพงศ์ กต.ตร.สภ.หนองแค นายณรงค์ศักดิ์ ชัชวาล กต.ตร.สภ.หนองแค ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล กต.ตร.ภ.จว.สระบุรี นายวิวัชร แก้วมงคล กต.ตร.ภ.จว.สระบุรี คุณรจนา เพิ่มพูน กต.ตร.ภ.จว.อยุธยา พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.หนองแค เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

หลังจากเสร็จพิธีฯ พล.ต.ต.ชยานนท์ฯ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค นายอำเภอหนองแคและเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จฯ ได้ร่วมกันทำลายบล็อคแม่พิมพ์วัตถุมงคลรุ่น “ประวัติศาสตร์ตำรวจ” ให้ผู้สื่อข่าวได้เห็นพร้อมกัน เป็นที่ชัดเจนทั้งหมดเรียบร้อย

พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี
พระเกจิภาวนาจารย์ทั่วไทย นั่งปรกอธิฐานจิต พิธีมหาพุทธาภิเษก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น "ประวัติศาสตร์ตำรวจ" อ.หนองแค จ.สระบุรี

รถเมล ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959