ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรงเรียนกองทัพบกอุปถมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. โดยพลตรีอภิชาติปัตตะนุ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับสมาคมศิษเก่าช่างกล ขส.ทบ. คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธากำหนดจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และประโยชน์ทางการศึกษาแก่บุตรหลานเยาวชนของชาติสืบไป ในโอกาสอันดีนี้ จึงขอเชิญชวน ท่าน ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลาย ร่วมกิจกรรมบุญ อันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ สร้างร่มเงาแห่งความร่มเย็น เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ตามกำลังศรัทธา แจ้งความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาคได้ ตามช่องทางดังนี้
1. โรงเรียนกองทัพบกอุปถมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
2. โอนเข้าบัญชี กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 160-2-36307-7*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-550-9215-6

สมศักดิ์ ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959